Jeg har brug for hjælp til min familie

Det kan være svært at søge hjælp, når de nære relationer er under pres. Du oplever måske, at I har svært ved at tale sammen i familien, men heldigvis er der hjælp at hente. Vi tilbyder mægling til dig og din familie.

Hvis mægling er et nyt begreb for dig, så kan det kort beskrives som en samtale, der styres af professionelle konfliktmæglere. Vores vigtigste fokus er på at få børnenes stemmer frem, og at finde en løsning der virker for alle i jeres familie.

Alle henvendelser vil blive taget alvorligt, og vi vil sammen med jer vurdere, hvorvidt tilbuddet er det rigtige for dig og din familie.

Kontakt os for at høre nærmere.

Samlevende og skilte familier med børn fra 6 år, hvor I som forældre ønsker at finde løsninger der gaver alle familiemedlemmer – med børnenes trivsel i fokus.

Familier der benytter tilbuddet kommer med en oplevelse af:

  • Vanskelig kommunikation
  • Små konflikter der vokser sig større
  • Børn der bliver påvirket af konflikterne
  • Skænderier der aldrig får ende
  • Mavepine når der skal laves aftaler
  • Magtesløshed – tvivl om hvor man kan søge hjælp.

Mægling ikke er rådgivning, men en mulighed for at I kan tale sammen om fælles vanskeligheder og finde løsninger, der tilgodeser alle i jeres familie.

Tilbuddet er gratis.

Mægling i Børnehøjde er et udviklingsprojekt, der er finansieret af VELUX FONDEN. Eftersom tilbuddet er et udviklingsprojekt vil vi efter endt mægling udsende et spørgeskema, for hele tiden at forbedre og kvalitetssikre tilbuddet.

Når du har taget kontakt til os, finder vi sammen ud af om tilbuddet er det rigtige for dig og din familie. Når der er fundet en dato og tid for mæglingen, vil I forældre et par dage inden blive ringet op af en mægler, der kort fortæller om mæglingens forløb – for at du som forældre er godt forberedt. Børnene vil i en af dagene op til mæglingen få besøg af den børnekyndige, der ligeledes vil forberede børnene til mæglingen.

Tilbuddet er landsdækkende – vi forsøger at finde et lokale i nærheden af jer.

Der sættes tre timer af til en mægling. Det er ikke altid at tiden bruges fuldt ud, men for at kunne give jer de bedste vilkår, for at komme omkring situationen i jeres familie, har vi erfaret at det er vigtigt at der sættes god tid af. Der afsættes selvfølgelig tid af til pauser undervejs.

Der er altid mulighed for, at børnene sammen med den børnekyndige under mæglingen trækker sig til et andet lokale, mens I som forældre taler videre med mæglerne.

Som udgangspunkt tilbydes du og din familie 1-3 mæglinger, samt en forsamtale og eftersamtale mellem børnene og den børnekyndige.

Som forældre afgør I sammen med tilbuddets børnekyndige, hvordan jeres børn mest hensigtsmæssigt inddrages i mæglingen. I er altid involveret i beslutningen om jeres børns deltagelse i mæglingen. Det er den børnekyndige, der sammen med jer taler om forberedelsen af barnet til mæglingen, herunder tilrettelæggelse af den børnekyndiges første samtale med børnene.

Vi arbejder ud fra et værdisæt om, at børn indgår som ligeværdige men ikke ligestillede parter i mæglingen. Det betyder i praksis, at børnenes ord har lige så stor betydning, som de voksnes – men det er de voksne, der har ansvaret for de løsninger og aftaler der bliver indgået.

Konfliktmæglerne arbejder frivilligt og har en uddannelse fra Center for Konfliktløsning grunduddannelse i Konfliktmægling (GRUM) eller tilsvarende. Vi arbejder efter den refleksive model, beskrevet af Vibeke Vindeløv.

”Projektet hjælper børnene til, at få sagt nogle ting, som forældrene ikke ved, at børnene ved”

”Som barn kan man ikke selv skabe fremgang. Det skal forældrene skabe – og det hjælpe I dem med”

“Det bedste er, at mor og far har lyttet til os – det er de nødt til, vi er jo også en del af det”

“Børnene er mindst lige så stor en del af det som forældrene. Det er jo os, der skal fungere i to hjem – Og det er de voksnes ansvar”

“Hvis jeg bare havde været hjemme under mæglingen, så ville det have skabt en masse bekymringer, om hvad de talte om”

”Det er ikke altid forældrene opfatter, hvor meget børnene opfatter”

”Projektet hjælper børn, der har det svært – særligt skilsmisse familier”