Jeg arbejder med børn og unge

Mægling i Børnehøjde er et tilbud, hvor børns stemmer bliver inddraget som en del af løsningen på familiers konflikter. I samarbejde med familien søger professionelle konfliktmæglere og børnekyndige at finde en vej der er acceptabel for alle i familien.

Mægling i Børnehøjde udbyder herudover en workshops, hvor vi underviser elever på 6.-10. klassetrin samt fagpersoner i konfliktforståelse.

Mægling i Børnehøjde

Mægling i Børnehøjde er et gratis tilbud om hjælp til familier, der er påvirket af konflikter – små som store. Tilbuddets kerne er at få børnenes stemmer frem, og at finde en løsning der virker for alle i familien. Mægling kan både afhjælpe allerede opståede konflikter og forebygge konflikter – fx i forbindelse med aftaler om samværsordninger, dårlig stemning, dårlig kommunikation osv .

Alle henvendelser vil blive taget alvorligt, og vi vil sammen med jer og/eller familien vurdere, hvorvidt tilbuddet er det rigtige.

Spørgsmål og svar:

Samlevende og skilte familier med børn fra 6 år, hvor forældrene ønsker at finde løsninger der gaver alle familiemedlemmer – med børnenes trivsel i fokus.

Familier der benytter tilbuddet kommer med en oplevelse af:

  • Vanskelig kommunikation
  • Små konflikter der vokser sig større
  • Børn der er påvirket af konflikterne
  • Skænderier der aldrig får ende
  • Mavepine når der skal laves aftaler
  • Magtesløshed

Tilbuddet er gratis.

Mægling i Børnehøjde er et udviklingsprojekt, der er finansieret af VELUX FONDEN. Eftersom tilbuddet er et udviklingsprojekt vil vi efter endt mægling udsende et spørgeskema, for hele tiden at forbedre og kvalitetssikre tilbuddet.

Når du har taget kontakt til os, finder vi sammen med familien ud af om tilbuddet er det rigtige for dem. Når der er fundet en dato og tid for mæglingen vil forældrene et par dage inden blive ringet op af en mægler, der kort fortæller om mæglingens forløb, for at de som forældre er godt forberedt. Børnene vil i en af dagene op til mæglingen få besøg af den børnekyndige, der ligeledes vil forberede børnene til mæglingen.

Tilbuddet er landsdækkende – vi forsøger at finde et lokale i nærheden af familien.

Der sættes tre timer af til en mægling. Det er ikke altid at tiden bruges fuldt ud, men for at kunne give familien de bedste vilkår for at komme omkring situationen, har vi erfaret at det er vigtigt at der sættes god tid af. Der afsættes selvfølgelig tid af til pauser undervejs.

Der er altid mulighed for, at børnene sammen med den børnekyndige under mæglingen trækker sig til et andet lokale, mens forældrene taler videre med mæglerne.

Som udgangspunkt tilbydes 1-3 mæglinger, samt en forsamtale og eftersamtale mellem børnene og den børnekyndige.

Det er den børnekyndige der sammen med forældrene afgør, hvordan børnene mest hensigtsmæssigt inddrages i mæglingen. Begge forældre er altid involveret i beslutningen om barnets deltagelse i mæglingen. Det er også den børnekyndige, der sammen med forældrene taler om forberedelsen af barnet til mæglingen, herunder tilrettelæggelse af den børnekyndiges første samtale med børnene.

Børnene indgår som ligeværdige men ikke ligestillede parter i mæglingen. Det betyder i praksis, at børnenes ord har lige så stor betydning, som de voksnes – men det er de voksne, der har ansvaret for de løsninger og aftaler der bliver indgået.

Konfliktmæglerne arbejder frivilligt og har en uddannelse fra Center for Konfliktløsning grunduddannelse i Konfliktmægling (GRUM) eller tilsvarende. Vi arbejder efter den refleksive model, beskrevet af Vibeke Vindeløv.

Mægling i Børnehøjde afholder gratis workshops i hele landet. Vi tilbyder to typer af workshops begge omhandlende konflikter og konflikthåndtering.

  • Elever på 6.-10. klassetrin – folkeskoler, friskoler, efterskoler, klubber osv.
  • Fagpersoner – lærere, AKT, sundhedsplejersker, pædagoger og andre der er i kontakt med eleverne i en professionel sammenhæng.

Vi ønsker at give en forståelse af hvad konflikter er, hvordan de opstår, samt hvordan vi som mennesker har forskellige strategier når vi kommer i konflikt. En større forståelse af konflikters væsen kan gavne både fagpersoner, den enkelte elev og klassen som helhed.

Lær at tackle konflikter og få:

  • Øget opmærksomhed på egne konfliktstrategier.
  • Brugbar viden til at forstå egne og andres handlinger.

De skræddersyede workshops afholdes lokalt hos jer og har en varighed på ca. 2 timer. Vi har fokus på læring gennem en blanding af teori og praksis – og bygger på en høj grad af deltageraktivitet og praktiske øvelser, der tager afsæt i deltagernes egen hverdag.

Få mere viden om workshoppen til elever her: workshop-elever

Få mere viden om workshoppen til fagpersoner her: workshop-fagpersoner

VIL DU VIDE MERE

Kontakt os på mobil 2054 5912 eller pr. mail: mibh@kfumsoc.dk