Hvad er Mægling i Børnehøjde

Mægling i Børnehøjde er et gratis tilbud om mægling til familier, der er påvirket af konflikter – små som store. Mægling i Børnehøjde er konfliktmægling for alle familiens medlemmer, hvor både børn og voksne kan komme til orde. Vi tilbyder en frivillig, fortrolig og anonym samtale, hvor professionelle konfliktmæglere guider dig og din familie til at indgå i en dialog.

I Mægling i Børnehøjde deltager familier og fraskilte familier, der ønsker at inddrage deres børn i mæglingen. Mæglerens rolle er ikke at rådgive, men at hjælpe parterne til at undersøge konflikten og få talt sammen. Emnerne for en mægling kan være store eller små, men ofte vælger parterne at få en mægling, fordi konflikten er opslidende og generende i hverdagen.

Mæglingen styres af en uvildig og neutral konfliktmægler. Konfliktmæglerne arbejder frivilligt og tilbuddet er landsdækkende.

Mægling i Børnehøjde tilbyder:

  • Neutralitet og upartiskhed ift. konflikten
  • Tavshedspligt
  • Anonymitet
  • Frivillighed i deltagelse
  • Fortrolighed
  • Børnekyndig der støtte børnene

Værdier:

Mægling i Børnehøjde tager afsæt i et familiesyn, hvor vi ser familien som en fælles enhed, med interne relationer. Børn og forældre indgår i en gensidig påvirkende relation, uanset om forældrene er skilt eller ej. De konflikter der er aktuelle i Mægling i Børnehøjde, er ofte ikke børnenes konflikt – men i de fleste tilfælde vil børnene være omdrejningspunktet for konflikten og vil dermed spille en større eller mindre rolle i konflikten. Under alle omstændigheder vil børnene være påvirket af forældrenes konflikt og dårlige samarbejde.

Børnene indgår som ligeværdige men ikke ligestillede parter i mæglingen. Det betyder i praksis, at børnenes ord har lige så stor betydning, som de voksnes – men det er de voksne, der har ansvaret for de løsninger og aftaler der bliver indgået.

Børnene binder far og mor sammen – måske som det eneste. En god aftale indgået i en god tone, vil være en stor fordel for børnene og resten af familien.

Mægling i Børnehøjde støttes af VELUX FONDEN:

VELUX FONDEN har i 2016 givet tilsagn om at støtte KFUM’s Sociale Arbejdes projekt Mægling i Børnehøjde som et treårigt metodeudviklingsprojekt.

VELUX FONDEN støtter blandt andet børne- og ungeinddragelse under uddelingsområdet ”Sociale indsatser i Danmark”.

Læs mere om VELUX FONDEN’s sociale projekter i Danmark.

Ønsker du at kontakte Mægling i Børnehøjde?

Ring til os:
20 54 59 12

Send os en e-mail:
mibh@kfumsoc.dk